Pintura


Jordi Costa

Artista plàstic nascut al barri de l’Eixample de Barcelona, ja dibuixava les parets que tocaven el seu bressol (sense obra gràfica), i així, des de sempre es dedicà a pintar, experimentant amb diferents estils, sempre en un àmbit familiar i personal, tot fent-lo compatible amb les hores d’estudis i laborals.

La seva inquietud per la pintura fa que comenci a produir, amb els anys de maduresa, una obra més reglada, amb un sentit entre si continuat, sent un conglomerat de la primera avantguarda, com l’expressionisme o l’abstracció lírica, amb trets de figurativisme i pinzellades de collage.

Formà part del Col·lectiu d’Artistes del Barri de Sant de Barcelona, realitzant exposicions conjuntes, i amb seu projecte individual, arribà a
materialitzar-se a Talent&co, amb el títol “dessota l’escorça” exposa obrés molt personals, tot fent un repàs a les emocions més intimes.

Jordi Costa sempre ha estat atret per l’equilibri geomètric formal, sent el dibuix tècnic una gran influencia en tota la seva obra. Va estudiar Delineació i començar Arquitectura tècnica i Topografia, on el traç lineal es refermà, i aquest paper, representat en l’actual sèrie “2014_A”, és d’actor principal, tot fent simbiosi amb fons molt texturals i abstractes. Però això és el present de març de 2014, demà, continuarà buscant altres formes i altres medis, per altres conceptes.

Una cita de Soledad Lorenzo que ell adopta per resumir el seu pensament d’arrels autodidactes:

“Porque la realidad del arte es emocional y no tiene dogmas, como tienen las palabras”


Web: Jordi Costa